Varför träna aikido?

Man kan träna aikido av många olika anledningar. En del tränar för att lära sig ett effektivt självförsvar, en del tränar för att bli smidigare och starkare och andra lockas av den mentala träningen. Många tycker också att det är intressant med filosofin och den japanska kulturen.

Andra fördelar är också den gemenskapen som uppstår genom att alla tränar tillsammans i grupp. Det finns ingen tävling mot varandra utan alla hjälper varandra att utvecklas.

 

Det viktigaste är kanske att aikido är roligt då träningen innehåller mycket rörelseglädje.

 

Självförsvar

Aikido är ett effektivt självförsvar. I träningen använder man många olika tekniker som verktyg för att lära sig olika principer och rörelsemönster som så småningom blir reflexmässiga. Filosofin i aikido innebär också ett bra förhållningssätt när det gäller att undvika eller hantera konflikter.

 

Fysisk träning

Kroppen är gjord för rörelse och vi behöver alla motionera för att må bra. Vi vet att träning har många positiva effekter för vår hälsa. Varför inte göra det på ett sätt som är roligt och ger fler fördelar. Aikidoträningen är allsidig och ger förbättrad balans, koordination, smidighet, styrka och kondition. Träningen ger också bättre hållning och kroppskontroll. I dag pratar man mycket om träning som ger bålstabilitet för att förebygga ryggbesvär. I aikido får man detta på köpet och många med ryggbesvär upplever att de blir bättre efter tränat ett tag. På barnträningen ser vi ofta att barn med motoriska besvär (bristande koordination o.s.v.) blir mycket bättre efter några månaders träning.

 

Mental träning

Man brukar säga att japanska budoarter är både fysisk och mental träning och man ser kropp och psyke som en helhet. Så är det också i aikido och träningen förbättrar förmågan att fokusera och många upplever ökat lugn och psykisk stabilitet. Ökat självförtroende och förbättrad självkänsla är också positiva effekter av träningen.

 

Stresshantering

Många människor upplever stress i sin vardag och en del är utsatta för långvarig stress vilket kan ge försämrad hälsa. Kroppens reaktioner på stress är helt naturliga och förbereder oss för att göra en fysisk prestation när hjärnan upplever ett hot. Det är en primitiv funktion som ursprungligen gjorde att vi kunde slåss eller fly för att undvika fara.

I dag upplever vi ofta mental stress som inte innebär någon fysisk aktivitet.

Ett bra sätt att hantera den dagliga stressen är att låta kroppen göra det den förbereder sig för dvs att belastas fysiskt.

Aikido kan vara ett utmärkt sätt att hantera stress då det både innebär fysisk träning och att man måste fokusera mentalt och vara ”här och nu”. I aikido lär vi oss också att andas på ett korrekt sätt vilket också motverkar stress.