Träningsavgifter

Våra medlems- och träningsavgifter är för närvarande:

Träningsavgifter

Vuxengrupp från 15 år: 1100:- / termin (gymnasieungdomar har studerandepris (800:-)
Ungdomar 11-14 år: 800:- / termin
Barn 4-10 år: 600:- / termin
Heltidsstuderande + arbetslösa 800:-termin 

Medlemsavgift tillkommer med 100:-/termin där försäkring också är inkluderad.

Träningstider HT 2018

Tisdag 
20.00-21.30 Nybörjare/fortsättare vuxna 15-100 år

20.00-21.30 Vuxna 

Torsdag
20.00-21.30 Nybörjare/fortsättare vuxna 15-100 år
20.00-21.30 Vuxna 

Fredag
18.00-19.00 Friträning vuxna och ungdomar

Söndag
16.30-17.45 Barn 7-11 år nybörjare och fortsättare
16.30-17.45 Ungdomar 11-14 år  nybörjare och fortsättare
18.00-20.00 Vuxna