O-sensei

Aikidons grundare, Morihei Ueshiba, O-sensei föddes den 14 december 1883. För sin hälsas skull började han tidigt träna en mängd olika kampkonster. Den intensiva träningen gjorde honom överlägsen i kamp. Han kände då att det inte fanns någon mening i att vinna den ena kampen efter den andra när det i själva verket var striden i sig själv som han ville komma ifrån.

Våren 1925, då O-sensei var 41 år, kom en vändpunkt i hans utövande av kampkonst då han i en duell med en sjöofficer klarade sig enbart genom att flytta sig ur vägen för angriparens attacker.

Först 1942 kallades hans kampkonst officiellt för aikido. 

O-sensei utvecklade aikido till en kampkonst som syftade till att undvika våld och hans mål var att bidra till en fredligare värld.

Den 15 januari 1969 gav Osensei sin sista uppvisning. Den 26 april samma år avled han, 85 år gammal.