Gradering

Nedan finns dokument som beskriver vad som krävs för gradering i Aikido i vår klubb.